O nás

Evropský institut psychosomatiky a emoční inteligence z.s. (zapsaný spolek) je nezisková organizace zabývající se především podporou novodobého člověka v pochopení vztahu sama se sebou a se svým okolím. Naší vizí je dlouhožijící  člověk se zdravou psychikou a zdravým tělem, člověk chápající a ovládající své emoce. 

Jádrem je prožitek a pochopení

Jádrem našich aktivit jsou skupinové prožitkové pobyty vedené směrem tzv. osobnostního rozkladu, kdy po úvodní interaktivní teoretické orientaci v konceptu struktury ega účastníci přechází do režimu s omezením vnějších podnětů, např. bez spojení s mobilním telefonem a internetem, ideálně do tzv. aktivního ticha, ve kterém dochází k přímému pochopení propojení lidské mysli a těla a k získání tzv. emoční svobody – odstupu nad individuálními automatismy získanými v předchozím průběhu života a k harmonizaci vztahu k sobě samému a okolí.

Na koho se zaměřujeme

Naši odbornou asistenci a dlouhodobé zkušenosti nabízíme jak jednotlivům, tak skupinám a organizacím. Podporujeme zejména dlouhodobě vytížené osoby a kolektivy, pro které jsme schopni zorganizovat pobyty dle individuálních časových a lokálních požadavků.

Délka pobytů

Doporučenou délkou pobytu je 7 dní, ideálně s omezeným přístupem k internetu a mobilní síti. Tento režim umožňuje intenzivní propojení s vlastní psychikou a tělem a otevírá možnost trvalé a viditelné změny v podobě odstranění starých zdraví škodlivých návyků a zavedení návyků nových, zdraví prospěšných. Dle individuálních požadavků jsme schopni připravit také pobyty kratší či delší. 

Tělesná detoxikace

Většina našich pobytů je podpořena systémem tělesné detoxikace – odlehčená syrová nebo tekutá strava, je možné přidat také období pouze na vodě.