O nás

Evropský institut psychosomatiky a emoční inteligence z.s. byl v roce 2020 přejmenován na Avatar 3000 z.s. 

Byly vytvořeny nové webové stránky www.avatar3000.eu, na které budete automaticky přesměrováni během několika sekund.

Jádrem je prožitek a pochopení

Jádrem našich aktivit jsou skupinové prožitkové pobyty nadosobního rozvoje, kde po úvodní interaktivní orientaci v konceptu struktury ega a času (minulost-přítomnost-budoucnost) účastníci přechází do několikadenního režimu s omezením vnějších podnětů, ideálně bez spojení s mobilním telefonem a internetem, do tzv. aktivního ticha, ve kterém dochází k přímému pochopení propojení lidské mysli a těla a k získání tzv. emoční svobody – odstupu nad individuálními automatismy získanými v předchozím průběhu života a k harmonizaci psychického i fyzického prožívání.

Na koho se zaměřujeme

Naši odbornou asistenci a dlouhodobé zkušenosti nabízíme jak jednotlivům, tak skupinám a organizacím. Podporujeme zejména dlouhodobě vytížené osoby a kolektivy, pro které jsme schopni zorganizovat pobyty dle individuálních časových a lokálních požadavků.

Délka pobytů

Doporučenou délkou pobytu je 7 dní, ideálně s omezeným přístupem k internetu a mobilní síti. Tento režim umožňuje intenzivní propojení s vlastní psychikou a tělem a otevírá možnost trvalé a viditelné změny v podobě odstranění starých zdraví škodlivých návyků a zavedení návyků nových, zdraví prospěšných. Dle individuálních požadavků jsme schopni připravit také pobyty kratší či delší. 

Tělesná detoxikace

Většina našich pobytů je podpořena systémem tělesné detoxikace – odlehčená syrová nebo tekutá strava, je možné přidat také období pouze na vodě.