Kontaktujte nás: +420731502291 | eipei@seznam.cz

Evropský institut psychosomatiky a emoční inteligence z.s. (zapsaný spolek) je nezisková organizace zabývající se především podporou novodobého člověka v pochopení vztahu sama se sebou a se svým okolím. Naší vizí je dlouhožijící člověk se zdravou psychikou a zdravým tělem, člověk chápající a ovládající své emoce.  

Jádrem našich aktivit jsou skupinové prožitkové pobyty vedené směrem tzv. osobnostního rozkladu, kdy po úvodní interaktivní teoretické orientaci účastníci přechází do režimu několika dní aktivního ticha, ve kterém dochází k přímému pochopení propojení lidské mysli a těla a k získání tzv. emoční svobody - odstupu nad individuálními automatismy získanými v předchozím průběhu života a k harmonizaci vztahu k sobě samému a okolí.

Naši odbornou asistenci a dlouhodobé zkušenosti nabízíme jak jednotlivům, tak skupinám a organizacím. Podporujeme zejména dlouhodobě vytížené osoby a kolektivy, pro které jsme schopni zorganizovat pobyty dle individuálních časových a lokálních požadavků. Doporučenou délkou pobytu je 7 dní, ideálně bez přístupu k internetu a mobilní síti. Tento režim umožňuje intenzivní propojení s vlastní psychikou a tělem a otevírá možnost trvalé a viditelné změny v podobě odstranění starých zdraví škodlivých návyků a zavedení návyků nových, zdraví prospěšných. Většina našich pobytů je podpořena systémem tělesné detoxikace - odlehčená syrová nebo tekutá strava, je možné přidat také období pouze na vodě.