Kontaktujte nás: +420731502291 | eipei@seznam.cz

Pokud si přejete být průbežně informováni o našich akcích, můžete se zaregistrovat do naší e-mailové databáze, zasláním Vašeho e-mailu na adresu: eipei@seznam.cz
Pokud máte zájem o zorganizování skupinového psychosomaticky a emočně ozdravného prožitkového pobytu pro vaše spolupracovníky či blízké, kontaktujte nás na stejné adrese. Můžete to zkusit také telefonicky na čísle +420 731 502 291. Předem prosíme o trpělivost a toleranci vůči rychlosti naší odpovědi, často jsme s našimi klienty v režimu dní bez připojení k telefonu a internetu.   


NEJBLIŽŠÍ VEŘEJNÉ SKUPINOVÉ AKCE:


Sobota 20. 1. až sobota 27. 1. 2018 

TÝDEN PRO SEBE
s Robertem Chlebikem

Místo konání: Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou)

Příjezd doporučen v sobotu mezi 15. a 17. hodinou, odjezd v sobotu po 14. hodině.

Základní charakteristika a obsah pobytu:

* UPOZORNĚNÍ: Účast na tomto pobytu může vést k zásadní změně stravovacích návyků a to, co do struktury, tak do množství fyzické potravy, které může být významně sníženo

- Psychicky i fyzicky intenzivní ozdravný pobyt

- Prožitkové navedení směrem k pochopení propojení vlastní psychiky a těla a k získání tzv. emoční svobody

- Prožitkové navedení směrem k harmonickému a energeticky průchodnému způsobu života, při kterém je možné výrazně pocitově navýšit příjem životní energie a postupně snižovat potřebu pevné/fyzické stravy

- Doporučeno bude na celou dobu pobytu odložit mobilní telefony, počítače a běžné každodenní povinnosti

- Detoxikace těla a zprůchodnění tělesných energetických kanálů bude podpořena režimem konzumace syrové (nejlépe ovocné) stravy

- Minimálně na 1 den bude doporučeno odlehčit zcela tělo od jídla, budeme společně konzumovat pouze vodu, účastníci mohou tento režim libovolně rozšířit na více dní či celý pobyt

- Na 3 dny se společně pokusíme zklidnit mysl pomoci režimu aktivního ticha 

- Harmonizace mozkových hemisfér pomocí speciálních cvičení kultivace pozornosti – vědomá konzumace jídla, vědomé dýchání (všímání nádechu a výdechu), vědomá chůze, vědomé mapování o označování programů mysli

- Odhalování iluze vlastního ega – zakotvování v pěti smyslech, sociální a prožitkové naprogramování z minulosti, záměry do budoucnosti

- Rozvíjení emoční inteligence – práce s podvědomou složkou mysli, rozpouštění negativních tendencí a návyků (energeticky blokujících) – nenávist, chtivost, … rozvíjení pozitivních návyků (energeticky průchodných) – dobrotivost, štědrost…

- Intenzivní energetická cvičení – pět Tibeťanů, sebeléčení, automasáže, dech pěti elementů

- Základy vnímání aury - energetického ochranného a vyživovacího obalu fyzického těla

- Neurolingvistické naprogramování pro emoční průchodnost a výstup z duality

- Účast na jednotlivých cvičeních bude pro všechny účastníky dobrovolná

- V případě potřeby bude koordinátor Robert Chlebik k dispozici k individuálním konzultacím s jednotlivými účastníky

Cena za účast je dobrovolná se spodní hranicí, kterou je příspěvek na ubytování (penzion), syrovou stravu, pronájmy prostor a organizační náklady ve výši 7.000,- Kč
Výše příspěvku je stanovena tak, aby byla přijatelná pro většinu zájemců o účast (tržní cena podobně orientovaných seminářů přesahuje 15.000,- Kč).
Účastníci mohou na konci pobytu přispět na činnost EIPEI finančním darem v dobrovolné výši.

Zájem o účast na pobytu "Týden pro sebe" můžete potvrdit zasláním e-mailové zprávy na adresu: tydenprosebe@seznam.cz. Následně Vám budou zaslány další organizační detaily a potvrzena rezervace Vašeho místa.


21-DENNÍ PŘECHOD NA PRÁNICKOU VÝŽIVU S HENRI MONFORTEM 

Francouzský šaman Henri Monfort v letošním opět provede česko-slovenskou skupinu 21-denním procesem přechodu na pránickou výživu tentokrát na energeticky přívětivém místě v Jizerských horách horách.

Termín: neděle 22. 7. až sobota 11. 8. 2018

Cena za účast:
- Doprovod Henri Monforta: 300 EUR
- Ubytování + tlumočení z/do francouzštiny + další organizační náklady: 15.700 - 17.800 Kč (dle počtu osob na přiděleném pokoji)

Váš zájem o účast prosím zašlete e-mailem na adresu: prana21@seznam.cz, následně s Vámi budou komunikovány podrobnější informace.