Kontaktujte nás: +420731502291 | eipei@seznam.cz

Pokud si přejete být průbežně informováni o našich akcích, můžete se zaregistrovat do naší e-mailové databáze, zasláním Vašeho e-mailu na adresu: eipei@seznam.cz
Pokud máte zájem o zorganizování skupinového psychosomaticky a emočně ozdravného prožitkového pobytu pro vaše spolupracovníky či blízké, kontaktujte nás na stejné adrese. Můžete to zkusit také telefonicky na čísle +420 731 502 291. Předem prosíme o trpělivost a toleranci vůči rychlosti naší odpovědi, často jsme s našimi klienty v režimu dní bez připojení k telefonu a internetu.   


NEJBLIŽŠÍ VEŘEJNÉ SKUPINOVÉ AKCE:


TÝDEN PRO SEBE

- aprílovo-májový: pátek 27. 4. až pátek 4. 5. 2018

- červencový: neděle 1. 7. až neděle 8. 7. 2018

(doporučené příjezdy 16:00 - 17:00, odjezdy po 14:00)

Místo konání: Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou)

Průvodce/koordinátor: Robert Chlebik

Základní charakteristika a obsah pobytu:

* UPOZORNĚNÍ: Účast na tomto pobytu může vést k zásadní změně stravovacích návyků a to, co do struktury, tak do množství fyzické potravy, které může být významně sníženo

- Psychicky i fyzicky ozdravný prožitkový pobyt s intenzivním kotvením v přítomnosti

- Prožitkové navedení směrem k pochopení propojení vlastní psychiky, těla a emocí; k získání nadhledu a tzv. emoční svobody

- Prožitkové navedení směrem k harmonickému a energeticky průchodnému způsobu života, při kterém je možné výrazně pocitově navýšit příjem životní energie a postupně snižovat potřebu pevné/fyzické stravy

- Doporučeno bude na celou dobu pobytu odložit mobilní telefony, počítače a běžné každodenní povinnosti

- Detoxikace těla a zprůchodnění tělesných energetických kanálů bude podpořena režimem konzumace syrové (nejlépe ovocné) stravy

- Minimálně na 1 den bude doporučeno odlehčit zcela tělo od jídla, budeme společně konzumovat pouze vodu, účastníci mohou tento režim libovolně rozšířit na více dní či celý pobyt

- Na 3 dny se společně pokusíme zklidnit mysl pomoci režimu tzv. aktivního ticha 

- Harmonizace mozkových hemisfér pomocí speciálních cvičení kultivace pozornosti – vědomá konzumace jídla, vědomé dýchání (všímání nádechu a výdechu), vědomá chůze, vědomé mapování o označování programů mysli

- Odhalování iluze vlastního ega – zakotvování v pěti smyslech, sociální a prožitkové naprogramování z minulosti, záměry do budoucnosti

- Rozvíjení emoční inteligence – práce s podvědomou složkou mysli, rozpouštění negativních tendencí a návyků (energeticky blokujících) – nenávist, chtivost, … rozvíjení pozitivních návyků (energeticky průchodných) – dobrotivost, štědrost…

- Intenzivní energetická cvičení – pět Tibeťanů, sebeléčení, automasáže, kvantová terapie, dech pěti elementů

- Základy vnímání aury - energetického ochranného a vyživovacího obalu fyzického těla

- Neurolingvistické naprogramování pro emoční průchodnost a výstup z duality

- Účast na jednotlivých cvičeních bude pro všechny účastníky dobrovolná

- V případě potřeby bude průvodce/koordinátor Robert Chlebik k dispozici k individuálním konzultacím s jednotlivými účastníky

- Počet účastníků pobytu: maximálně 15

Finanční příspěvek za účast na pobytu je ZCELA DOBROVOLNÝ. Před pobytem nevybíráme žádné zálohy. Dobrovolný příspěvek účatníků je možné rozdělit na dvě fáze: 1 - na začátku pobytu příspěvek na ubytování (penzion), syrovou stravu, pronájmy prostor a organizační náklady, 2 - na konci pobytu ocenění činnosti průvodce/koordinátora a přispěvek/dar na další rozvoj činnosti EIPEI. 
(Tržní cena pobytu "Týden pro sebe" by se pohybovala v rozmezí 10.000 až 15.000 Kč.)

Zájem o účast na pobytu "Týden pro sebe" můžete potvrdit zasláním e-mailové zprávy na adresu: tydenprosebe@seznam.cz. Následně Vám budou zaslány další organizační detaily a potvrzena rezervace Vašeho místa.


TÝDEN PRO TRÉNINK MINDFULNESS - pátek 27. 4. až pátek 4. 5. 2018
(doporučené příjezdy 16:00 - 17:00, odjezdy po 14:00)
Určeno pro: pomáhající profese (psycholog, sociální pracovník), pedagog a všechny, kteří pracují s dětmi, mládeží a dospělými - zvýhodněná cena za účast 5.000 Kč
Místo konání: Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou) - podrobnosti budou zaslány účastníkům

Základní charakteristika a obsah pobytu:
Vzdělávací cíle:
- praktické rozvíjení terapeutické metody všímavosti/mindfulness pro následné využití v praxi pomáhajících profesí
- rozvoj schopností efektivní práce s klienty (děti, mládež, dospělí)
- zvýšení dovednosti empatického napojení na druhé a pochopení jejich myšlenkových vzorců a emočních schémat
- podpora vlastní odolnosti při práci se stresem/zátěží u druhých osob

Další informace:

- Psychicky i fyzicky ozdravný prožitkový pobyt s intenzivním kotvením v přítomnosti zaměřený na praktické ukotvení terapeutické metody všímavosti/mindfulness
- Prožitkové navedení směrem k pochopení propojení vlastní psychiky, těla a emocí; k získání nadhledu a tzv. emoční svobody
- Doporučeno bude na celou dobu pobytu odložit mobilní telefony, počítače a běžné každodenní povinnosti
- Detoxikace těla a zprůchodnění tělesných energetických kanálů bude podpořena režimem konzumace syrové (nejlépe ovocné) stravy
- Na 3 dny se společně pokusíme zklidnit mysl pomoci režimu tzv. aktivního ticha
- Harmonizace mozkových hemisfér pomocí speciálních cvičení kultivace všímavosti a vědomého mapování a označování programů mysli
- Odhalování iluze vlastního ega – zakotvování v pěti smyslech, sociální a prožitkové naprogramování z minulosti, záměry do budoucnosti
- Rozvíjení emoční inteligence – práce s podvědomou složkou mysli, rozpouštění negativních tendencí a návyků (energeticky blokujících) – nenávist, chtivost, … rozvíjení pozitivních návyků (energeticky průchodných) – dobrotivost, štědrost…
- Intenzivní energetická cvičení – pět Tibeťanů, sebeléčení, automasáže, kvantová terapie, dech pěti elementů
- Účast na jednotlivých cvičeních bude pro všechny účastníky dobrovolná
- Počet účastníků pobytu: maximálně 15

Zájem o účast na pobytu můžete potvrdit zasláním e-mailové zprávy na adresu: eipei@seznam.cz. Následně Vám budou zaslány další organizační detaily a potvrzena rezervace Vašeho místa.


21-DENNÍ PŘECHOD NA PRÁNICKOU VÝŽIVU S HENRI MONFORTEM 

Francouzský šaman Henri Monfort v letošním opět provede česko-slovenskou skupinu 21-denním procesem přechodu na pránickou výživu tentokrát na energeticky přívětivém místě v Jizerských horách horách.

Termín: neděle 22. 7. až sobota 11. 8. 2018

Cena za účast:
- Doprovod Henri Monforta: 300 EUR
- Ubytování + tlumočení z/do francouzštiny + další organizační náklady: 15.700 - 17.800 Kč (dle počtu osob na přiděleném pokoji)

Váš zájem o účast prosím zašlete e-mailem na adresu: prana21@seznam.cz, následně s Vámi budou komunikovány podrobnější informace.